Hea plaan Pruunsillale: toetada Kodanikupalga Ümarlauda Eestis
ID
1688
Hea plaan Pruunsillale: toetada Kodanikupalga Ümarlauda Eestis

Pruunsillal pole plaani Keskerakonna ärapõlatud raha kasutamiseks, teatas Postimees 6. juulil. "Kolmele opositsioonierakonnale kokku miljon eurot annetanud ärimees Parvel Pruunsild pole veel otsustanud, mis ta hakkab peale Keskerakonna tagastatava 300 000 euroga."

Pakun välja hea plaani - kanda see summa MTÜ Kodanikupalga Ümarlaud Eestis kontole EE697700771006639542

Selline annetus on vähemalt sama maailmavaateline, nagu annetamine erakondadele, kelle poliitika osaks on püüd rakendada sündimuse kasvu soosivaid meetmed. Kusjuures samal põhjusel. Otsides võimalusi kodanikupalga kasutuselevõtuks Eestis otsib meie ühing võimalusi muuta Eesti sotsiaalpoliitika sündimust soosivaks. Väidan, et see on ainuke sotsiaalpoliitiline meede, mis eesti rahvuse püsimise heaks töötab. 

Kodanikupalk on mõeldud tagama igale ühiskonnaliikmele bürokraatiavabalt elementaarse, väärika toimetuleku sünnist surmani. See tähendab muuhulgas, et pered saavad endale lubada just nii palju lapsi nagu nad tegelikult soovivad ning saada esimese lapse millal soovivad, sõltumata enda edukusest tööturul või äris. Pereliikmed tunnevad end tuleviku suhtes kindlalt, kuna teavad, et mis ka ei juhtuks, allapoole teatud taset nende sissetulek langeda ei saa.

Seetõttu on igati loogiline, et kodanikupalk soosib sündimust paremini kui senine perehüvitiste süsteem, sest soosib iga lapse (mitte üksnes kolmanda) sündi. Kodanikupalk võib olla kõigile võrdne sõltumata vanusest või täiskasvanute jaoks suurem, kuid kindlasti peaks see võrduma vähemalt nn lapsestandardiga (keskmised standardkulutused lapse kohta kuus). Eestis on see tänavu 499,56 eurot. 

Nagu olen varem korduvalt öelnud, võib selle rakendamist alustada just lastest, teisisõnu perehüvitiste süsteemi sisulisest reformist, millega kaotatakse eraldi suurperetoetused ning kehtestatakse üks ja ainus, lapsestandardiga võrdne lapsetoetus ("lapse kodanikupalk"). Et asi selgem oleks, korrutage 499,56 laste arvuga peres. Vaatamata lahenduse hinnale (täiendav 8% solidaarsusmaks) võidavad sellest netotulus võrreldes praegusega ka kolmelapselised pered, kus vanemate brutotulu on kokku väiksem kui 6338,50 eurot kuus.

Veel vajavad täpsustamist nii täisuniversaalse kodanikupalga hind maksude keeles kui ka avaliku sektori kulutused, mille kodanikupalk ebavajalikuks muudab ja mille kärpimine ka kodanikupalga hinda vähendab. Tegutseme selle nimel, et võiksime kord lihtsalt "numbritele otsa vaadata". Aeganõudev ta ju on, kuid meie organisatsiooni tugevdamine annab sellele kindlasti hoogu juurde.

Toetades MTÜ-d Kodanikupalga Ümarlaud Eestis võib ettevõtja Parvel Pruunsild osutuda paremaks kui Riigikogu eelmise koosseisu sotsiaalkomisjon, kes keeldus kodanikupalga teostatavuse ja mõju uuringu läbiviimisest. 300 tuhat eurot, mis on pealegi kodumaist päritolu, võimaldab nii mõndagi.