Kodanikupalga TEATAJA
ID
848
71% eurooplastest toetab pärast COVID-19 pandeemia puhkemist kodanikupalga kasutuselevõttu, ütleb Oxfordi uuring
COVID-19 pandeemia innustab eurooplasi mõtlema varem mõeldamatule, selgus uuringust, mille viis märtsis läbi meeskond Oxfordi Ülikooli juhtivakadeemiku, professor Timothy Garton Ash’i juhtimisel.

Chart of survey results

  • Küsimus: millisel määral te nõustute või ei nõustu väitega, et Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid kõigile oma kodanikele maksma põhisissetulekut sõltumata nende tööhõiveseisundist?

  • strongly support = toetan väga, somewhat support = mingil määral toetan, somewhat oppose = mingil määral olen vastu, strongly oppose = olen väga vastu


Seni radikaalseks, isegi utoopiliseks peetud ideed avaliku poliitika ja majanduse vallast on kriisi ajal muutunud peavooluks, järeldatakse uuringus “Euroopa lood”, mis viidi läbi kogu Euroopa Liidus ja Ühendkuningriigis. Üks eriti silmatorkav leid on professor Garton Ash’i sõnul kõigi vanuserühmade valdav toetus universaalsele põhisissetulekule (UBI). Üle 70% vastanutest toetas ideed, mida on sageli „metsikult ebareaalsena” tagasi tõrjutud.

Idee, mille järgi kõigil kodanikel oleks õigus valitsuse makstavale põhisissetulekule, olenemata nende tööhõiveseisundist, on mõned majandusteadlased ja poliitilised mõtlejad pakkunud välja vastusena sellistele väljakutsetele nagu ebavõrdsus ja automatiseerimine, sealjuures laialdase skepsise tingimustes. Kuid uuring näitab tugevat toetust sellisele lahendusele nii Ühendkuningriigis (kus seda toetab üle kahe kolmandiku küsitutest) kui ka kogu ELis.

Uuringust selgub ka, et 84% eurooplastest toetab kohustuslikku miinimumpalka. Ühendkuningriigis võeti see kasutusele alles 1999. aastal.

Professor Garton Ash ja tema kaasautor, Oxfordi uurimisrühma liikme Antonia Zimmermann hoiatavad samas: "Neid tulemusi tuleb ilmselgelt hinnata COVID-19 pandeemia taustal, mis peaaegu et seiskas elu väljaspool kodu märtsis 2020. Ilmselgelt viidi uuring läbi suurenenud majandusliku ja sotsiaalse ebakindluse ajal."

Professor lisab: "On selgelt liiga vara öelda, milline mõju saab koronaviiruse pandeemial olema Euroopa jaoks, kuid kindlasti on see oluline."

Enam kui 12 000 vastajaga küsitlus viidi läbi ajavahemikus 5. – 25. märtsil  27 ELi liikmesriigis ja Ühendkuningriigis. Küsimused koostas Oxfordi St Antony kolledži Euroopa õppekeskuse Dahrendorfi vabaduse uurimise programmi uurimisprojekti Europe Stories uurimisrühm, konsulteerides Bertelsmanni fondi uuringuprojekti “europinions” ekspertidega. .