Saajate ringi valikust sõltub, milliseid kärpekohti saate kodanikupalga täiendavaks rahastamiseks ja lisamaksude vähendamiseks valida. Vaikimisi on kõik valitud, kuid kui näiteks eemaldada pensionisaajad, siis pole ka pensioni baasosa kärpekohana asjakohane ning seda enam valida ei saa. 

Vaikimisi eeldatakse, et kodanikupalk kaetakse üksnes üksikisiku maksudest ning et:

 • tulumaksu maksjad (deklaratsioonide esitajad) on tööealised isikud ning kes ülejäänutest pole pensionisaajad, on (reeglina) lapsed
 • alaealised kas saavad täiskasvanutega võrdset kodanikupalka (vaikimisi) või ei saa üldse
 • pensionide baasosa kas suurendatakse kodanikupalgaga võrdseks / asendatakse kodanikupalgaga (vaikimisi) või ei tehta seda üldse

Peamised lähteandmed

Aasta
2023
Ühe kuu standardkulud lapsele
500.00
Pensioni baasosa
275.7562
Tulumaks kokku
2239000000.00
Tulumaksu maksjate arv
761224
Deklareeritud tulu
17528635619.00
Rahvaarv
1357739
Pensionisaajad
324318
Teised, sh lapsed
272197
Pensioni baasosa kokku
1073192391.2592
Elanikkond, v.a. pensionärid
1033421
Ainult tulu deklareerijad ja pensionärid
1085542

Valik võimalikke kärpekohti

Loetelu võib aja jooksul täiendeda ja muutuda sõltuvalt sellest, milliseid andmeid on võimalik aruannetest või prognoosidest lisada. 

Võimalikud kärpekohad Summa (EUR) NOTE
Peretoetused: kõik asendatavad, v.a. van. hüv.

400623000.00
Hinnanguline - RE seletuskirjas kõik peretoetused kokku 465646000, kuid lahti kirjutamata.
Tööturumeetmed
Töötutoetus, töötuskindlustushüvitised,
töövõimetoetus,
50% Töötukassa tegevuskuludest

696539875.00
TK eelarve
Pensioni baasosa ja rahvapension

1073192391.26
lähtub 2022. aasta pensionäride koguarvust
Peretoetused: vanemahüvitis

375115000.00
RE seletuskirjast
Erinevad / määramata tuluallikad / kärpekohad

500000000.00

Kui kodanikupalk oleks . aastal

eurot kuus ( aastas),
seda makstaks inimesele
ja seniseid kulutusi kärbitaks euro võrra:
 • Vajalik kate bruto:
 • Vajalik kate neto:
 • Üksikisiku maksude variandid selle katmiseks:
  1. senine tulumaks asendatakse % ühtlase, kogu tulu katva maksuga
  2. senine tulumaks jääb, nagu on, lisatakse uus maksukiht %
  (ilma maksuvaba osata)
Vaata, millised on arvutustulemused siis, kui muudad kodanikupalga suurust ja / või eemaldad või lisad sihtrühmi ja / või kärpekohti lähteandmetes vasakul (vaikimisi on kõik valitud)
Vaata eelmisi aastaid

Siin on arvutatud välja soovitava kodanikupalga mõju üksikisiku maksumääradele, st millised maksumäärad peaksid sellel aastal üksikisikule kehtima, et valitud suuruses kodanikupalk oleks võimalik. Vaikimisi võrdub kodanikupalk standardkulutustega ühele lapsele kuus. Lahtris numbrit muutes muutuvad ka protsendimäärad.

Kuid mida tähendavad need protsendinumbrid tegelikult ühe või teise palganumbri korral? Seda saame teada allpool oleva kalkulaatori abil, mille loomisel on aluseks ja eeskujuks võetud kalkulaator.ee palgakalkulaator.

Mõju tegelikule maksukoormusele ja netotuludele

Kui alljärgnev summa, mille sisestad, oleks ...
help1
help2
help3
 €

Mahaarvamised

 
help7
 
help8
 
help9
 
help10

Täiendavad andmed (vajadusel) 
help4


 
help5
 €
 
help6
 €

Tulemus

Vali, mis tuleb arvutamisel aluseks võtta (mida lugeda 100 protsendiks):

Näitaja

Senise korra järgi

Kodanikupalgaga

Tööandja kulu kokku (palgafond):
(%)
(%)
Sotsiaalmaks:
0.00 (0.00%)
0.00 (0.00%)
Töötuskindlustusmakse (tööandja):
(0.00%)
(0.00%)
Brutopalk:
(%)
(%)
Kogumispension (II sammas):
(%)
(%)
Töötuskindlustusmakse (töötaja):
(%)
(%)
Tulumaks:
(%)
(%)
Variant 1 - ühtekuuluvusmaks:
(%)
Variant 2 - üks ja ainus tulumaks:
(%)
(%)
Neto tööandjalt:
(%)
(%)
Netotulu kokku:
(%)
(%)
Brutomaksukoormus:
(%)
(%)
Riigilt tagasi (kodanikupalk):
0.0 (0.0%)
(%)
Tegelik (neto) maksukoormus:
(%)
(%)