Toetus kodanikupalga algatusele on vääriline vastus perehüvitiste tõstmise takistamisele
ID
1369
Toetus kodanikupalga algatusele on vääriline vastus perehüvitiste tõstmise takistamisele

Jaanus Nurmoja, MTÜ Kodanikupalga Ümarlaud Eestis juhatuse liige

Kes seda nüüd ette teab, mis suunas kulgeb valitsuskriis ja mis saab perehüvitiste suurendamise eelnõust. Praeguse süsteemi raames on sel moel peretoetuste suurendamine muidugi parim või suisa ainuvõimalik tee (mõningaid nüansse arvestamata) ja seda tuleb kindlasti toetada. Kuid tegelikult pole pääsu kogu sotsiaalse kaitse süsteemi põhjalikust muutmisest. Kodanikupalk – teist teed ei ole. Selleks on muidki põhjusi peale Eesti riigi eesmärkide, mis põhiseaduse preambulis kirjas.

Teen perehüvitiste tõstmise pooldajaile ettepaneku toetada Euroopa kodanikualgatust “Tingimusteta põhisissetulekud kogu ELis”, mis rahvalähedasemas “tõlkes” tähendab rahvuslike kodanikupalkade kasutuselevõttu liikmesriikides. Algatus on avatud toetusavaldustele aadressi www.sign.eci-ubi.eu vahendusel kuni jaanideni.


eesti-pered-suureks

Eesti allkirjadest saab siis väga tõsine sõnum kõigile, kes täna püüavad igal võimalikul moel argumenteerida (et mitte öelda: sõdivad) peretoetuste endi või nende suurendamise vastu. Võite isegi arvata, et jutt pole neist, kes perehüvitiste eelnõu liialt tagasihoidlikuks põlgavad.

Kodanikupalk kui tingimusteta tagatud, muudest tuludest sõltumatu püsielatis teenib sama eesmärki mida perehüvitiste suurendamise eelnõugi, ent tõhusamalt ning omades muidki lisaväärtusi - näiteks võib kodanikupalga rakendamise korral avaldada kaastunnet seksiärile ja “trollivabrikutele” tööjõu kokkukuivamise ja värbamisraskuste tõttu. Seetõttu kutsun toetusallkirju andma neidki, kes peavad perede paremat toetamist vajalikuks, kuid kodanikupalga võimalikkuses ikka veel kahtlevad.

Eesti kodaniku pere on maailma parim - peab seda olema oma riigi silmis

Kutsun algatust allkirjastama väljendamaks meelsust, mille järgi Eesti kodaniku perekond on parim perekond maailmas sõltumata sellest, kas vanemaid on üks või kaks, kas nad on tööturul või ärimaailmas eduetalonid või hoopis kroonilised läbikukkujad ning kas lapsi on üks või kümme. Majanduslik suutlikkus just soovitud arvu lapsi üles kasvatada ei pea olema preemia edu eest. Iga pereliige on ära teeninud päästevesti, mis hoiab ära vaesusesse vajumise ja võtab ära hirmu “eksida” oma valikutes.

Siinkohal tasub võtta teadmiseks, et Eestis on viimasel ajal räägitud just “lastekesksest” kodanikupalgast, mis võrdub keskmiste standardkulutustega lapse kohta kuus (tänavu 418,40 eurot kuus) ja mida makstaks alates sünnihetkest.

Hea on ehk teada, et Brüssel ei saa liikmesriikidele kodanikupalka peale sundida, kuid saab olla selle kasutusele võtmise protsessile rohelist tuld näitav koordinaator, mida algatus Euroopa Komisjonilt ootabki. 

Toetagem algatust ja saagu Eesti allkirju silmatorkavalt palju. See on vääriline ja kui mitte ainuvõimalik, siis parim vastus peretoetuste ja nende tõstmise halvustajatele ning eelnõule vastutöötamisele. Me ei peaks piirduma 4935 toetusavaldusega, mis on Eesti nn rahvuslik künnis. Eesti allkirjad on just siin Eestis kõige tähtsamad - ükskõik, kas algatus tervikuna osutub edukaks või mitte (st kas saab miljon allkirja kokku), mida on isegi praegu veel vara ennustada. Lõppude lõpuks loeb iga allkiri.

P.S

Enne kui valitsuskriis jõuti “vormistada”, jõudis kahjuks sündida ka see, et sotsid oma allkirja perehüvitiste suurendamise eelnõust tagasi võtsid. Sotside sõnul osutus tüliõunaks nende ettepanek tõsta ka üksikvanemate toetust.

Juhul, kui asi oli nii, siis jääb vaid öelda, et sellist ühisrinde katkiminekut ei oleks tohtinud üldse toimuda. Pole ühtki head põhjust, miks ei peaks riik tõstma üksikvanemate toetust. Muidugi ei keela keegi omada ja ka sõnaliselt väljendada seisukohta, et üksikvanemlus ei ole ikka päris õige ja hea pereelu elamise viis. Ent kui nõutakse, et see hoiak väljenduks kindlasti peretoetuste suuruses, siis sellel pole viisakalt öeldes midagi pistmist rahvusmeelse printsipiaalsusega. Tähtis on ikkagi eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade, milleks on muuhulgas vaja tagada peredele igal juhul toimetulek, et nad jaksaksid võimalikult suuremat hulka lapsi ülal pidada. 

Minu tagasihoidlik soovitus eelnõu kallal töötavatele erakondadele on üksikvanemad ikkagi eelnõusse sisse kirjutada JA sotsidel, kui võimalik, “võtta allkirjade tagasivõtmine tagasi”. Ühisrinne peretoetuste suurendamiseks on seda “järeleandmist” väärt.

Tõstke peretoetusi – ja seejärel alustage ettevalmistusi üleminekuks kodanikupalgale.