Organisatsioon / projekt

None (person)

VIDEO

pakutud alternatiivina kodanikupalgale eesmärgiga parandada demograafilist olukorda. Vanemastipendium ei peaks asendama vanemahüvitist, vaid seda täiendama. Stipendiumi maksmine algaks peale vanemahüvitise maksmise lõpetamist ning kestaks laste täisealiseks saamiseni. Stipendiumi diferentseeritaks vastavalt laste arvule ning selle saajateks oleksid mõlemad last (või lapsi) kasvatavad vanemad. Idee autori Tiia-Liis Jürgensoni arvates kasvatab kodanikupalk "ülalpeetava mentaliteeti ning mõjub lõppkokkuvõttes halvavalt kogu ühiskonnale, devalveerides töö kui hüvedest osasaamise väärtust", kuid vanemastipendiumit makstakse inimestele, kes annavad riigi kestmisele olulise panuse.

Lingid

Link Kommentaar Avaldamiskoht Millal Keel
Eesti on olnud mitmel puhul teerajaja ning me võiksime viia ka kodanikupalga diskussiooni uuele tasandile, asendades igale kodanikule makstava palga stipendiumiga, mida saavad lapsi kasvatavad vanemad. See oleks heaolu õiglane ümberjagamine neile, kes tegelevad ühiskonnale äärmiselt vajaliku ja elulise tegevusega – kasvatavad uut põlvkonda.
Eesti Päevaleht
25.08.2017
Eesti

Seotud andmed (kontakt + TEATMIK)


Vaata ka