Kodanikupalga eestkõnelejad taotlevad uut otsust uuringu asjus
ID
659
Kodanikupalga eestkõnelejad taotlevad uut otsust uuringu asjus

Kui Riigikogu sotsiaalkomisjon võtab aktivistide ettepaneku vastu, siis võidakse kodanikupalga  teostatavuse ja mõju uuringu küsimuse juurde tagasi tulla järgmisel aastal - pärast seda, kui on selgunud nii Soome eksperimendi tulemused kui ka vajadus Eesti-sisese analüüsi järele lisaks üle-euroopalisele. 

Viide kirjale: https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/9b70cd53-938a-47da-9a31-365d1ae6af26

image

Kollektiivse pöördumise "Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis" eestvedaja Jaanus Nurmoja saatis täna Riigikogu sotsiaalkomisjonile ettepaneku uue otsuse vastuvõtmiseks algatuse asjus ning 17. septembri otsuse võimalikuks muutmiseks.  

Ettepaneku põhjuseks märgitakse muuhulgas, et põhjendades pöördumisega mittenõustmist ei ole sotsiaalkomisjon väljendanud seisukohta, kas kogu Euroopa Liitu hõlmav samasisuline uuring on nii ammendav, et Eesti-sisese uuringu järele puudub vajadus. Nurmoja sõnul tõi komisjon selle asemel põhjenduseks väiteid, mis ei puutu uuringuettepanekusse ning pigem sobiksid põhjendama keeldumist põhisissetuleku rakendamisest. 

"Kui komisjon oleks 17. septembril andnud avalikkusele teada, et peab EUROMOD analüüsi piisavaks ja lisauuringut polegi seetõttu vaja, siis olnuks väga keeruline sellele vastu vaielda ning ilmselt poleks olnud ka algatajate avalikku kirja oktoobri algul," lisas Nurmoja. 

Ühtlasi juhtis ta tähelepanu erinevustele selle vahel, milline informatsioon  komisjoni otsusest edastati avalikkusele istungipäeval ning millise sõnastuse ja milliste põhjendustega teavitati hilisemas kirjas algatajaid. Jaanus Nurmoja avaldas lootust, et õiguskantsler esitab ka oma arvamuse pöördumise menetlemise korrektsuse kohta.