Kodanikupalga algatuse tagasilükkamise otsus on vastuoluline
ID
636
Kodanikupalga algatuse tagasilükkamise otsus on vastuoluline

Põhjendused, miks Riigikogu sotsiaalkomisjon otsustas 17. septembri istungil lükata tagasi kollektiivne pöördumine kodanikupalga asjus, on senise info põhjal vastuolus pöördumise sisuga. 

Pöördumise "Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis" algatajad arutasid riigikogu pressiteates edastatud teavet komisjoni otsuse kohta ning tõdesid, et selles puudub põhjendus, miks ei pea komisjon võimalikuks või vajalikuks uuringu läbiviimist. 

Pressiteate järgi oli sotsiaalkomisjoni otsuse põhjuseks, et puuduvad nii rahaline analüüs kui ka veendumus, et praegust sotsiaalsüsteemi saaks millegi efektiivsemaga asendada, mistõttu praegu sellist süsteemi kehtestada ei saa,

Pöördumises aga öeldakse muu hulgas, et allakirjutanud "ei nõua selle pöördumisega põhisissetuleku kehtestamist". Taotletakse põhisissetuleku teostatavuse ja mõju riiklikul tasemel uurimist ja võimaluse korral katsetamist. 

Teisisõnu taotletakse sellise uuringu läbiviimist, mille tulemuste hulgas oleks olnud nii rahaline analüüs kui ka muud vettpidavad andmed, mille põhjal otsustada kodanikupalga kehtestamise otstarbekuse ja võimalikkuse üle. 

Sotsiaalkomisjon ei pea kodanikupalka lähiajal võimalikuks - Riigikogu pressiteade