Kodanikupalk toetab ühtaegu kolmandat sektorit ja Mart Helme lähenemist selle rahastamisele
ID
630
Kodanikupalk toetab ühtaegu kolmandat sektorit ja Mart Helme lähenemist selle rahastamisele

Esmapilgul tundub ehk üllatav, kuid sellist kolmanda sektori rahastamise poliitikat, mida väljendas Mart Helme neljapäevases “Esimeses stuudios”, võib kõige edukamalt toetada kodanikupalk kui vaesust välistav, tagatud sissetulek kõigile kodanikele. Lisaks pole võimatu, et kodanikupalga läbi on “feministeeriumid”  teatud mõttes pareminigi toetatud kui siiani. Miks?

Asi on selles, et oma olemuse tõttu soosib kodanikupalk vabatahtlikku tegevust, andes inimestele selleks sisuliselt piiramatult aega. Teisisõnu võib inimene täielikult pühenduda tegevusele kolmandas sektoris ilma et ta oleks enda elushoidmiseks sunnitud olema “hõivatud” kas 8-17 palgatöö või tööotsinguga. Nii riskib ta üksnes sellega, et ei saa kodanikupalgale sentigi lisaks ning peab elama peost suhu. Kuid peost suhu elada võimaldav sissetulek on olemas ning puudub vajadus kelleltki seda taotleda ja selle saamiseks midagi tõestada. 

Tõsi, ilmselt eeldab mõnes ühenduses olemine liikmemaksu tasumist, sest pole usutav, et üks tõsine organisatsioon päris ilma kuludeta hakkama saab. Kuid vaevalt on keegi üldse suuteline osalema nii paljude (liikmemaksuga) ühenduste tegevuses, et igapäevaelu sundkulutuste katmiseks hakkab raha nappima.

Kodanikupalgaga ei sõltu mistahes kodanikeühenduse eksistents kui niisugune enam niivõrd välisest (sealhulgas riiklikust) rahastamisest kuivõrd ühenduse enda liikmete tahtest. Ning üldse mitte sellest, kas ühenduse liikmetel on töökohad või ettevõtted või pole kellelgi neist kumbagi. Mis tähendab, et kui näiteks keegi on oma vabatahtliku tegevuse pärast sunnitud töölt lahkuma, siis ta kaotab küll töötasu, kuid see ei pärsi tema aktiivsust. Pigem vastupidi.

Siis saab riik kodanikeühenduste rahastamisel tõesti suunata vahendid olulisimale ilma et oleks vaja tunda süümepiinu kellelegi surmahoobi andmise pärast. Sest puudub surmahoop kui niisugune. “Feministeeriumid” on riigist sõltumatumad kui siiani.

Kodanikupalga teostatavus ja mõju väärib igal juhul uuringut, eks pilootprojektigi selle raames. Ning uuel koalitsioonil (rääkimata juba kolmandast sektorist) on mõttekas olla uuringu poolt.