Uus Kanada kodanikupalga eksperiment: nagu 593,48 eurot kuus Eestis
ID
397
Uus Kanada kodanikupalga eksperiment: nagu 593,48 eurot kuus Eestis

Üksi elav täiskasvanu, kes kaasatakse Kanada Ontario provintsi pilootprojekti, võib saada kodanikupalka ehk põhisissetulekut 16 989 Kanada dollarit ehk 11486,82 eurot aastas juhul, kui tal mingeid tulusid ei ole. Tuludeta abielupaarile on ette nähtud kuni 24 027 (16245,44 EUR) aastas. Teisisõnu vastavalt 957,24 ja 1353,79 eurot kuus. Kodanikupalk kahaneb vastavalt tuludele – iga teenitud dollar vähendab seda 50 sendi võrra. Alates 1914,48 eurost kuus üksikule või 2707,58 eurost kuus abielupaarile ei ole kodanikupalka enam ette nähtud.

Et neist suurusjärkudest tekiks selgem ettekujutus, võtame appi OECD statistikaameti hinnatasemete võrdlustabeli ja “konverteerime” need numbrid Eesti oludesse. Selgub, et Eestis oleks samaväärne kodanikupalk kuni 593,48 eurot kuus üksikule täiskasvanule ja kuni 839,35 eurot kuus abielupaarile. Eesti hinnatase on 62% Kanada omast, Kanada hinnatase 1,6 korda kõrgem Eesti omast. Kodanikupalk kaoks üksikul täiskasvanul, kes teenib 1186,96 eurot kuus või rohkem. Abielupaaril kahaneks kodanikupalk nullini 1678,70 eurose või suurema kuusissetulekuga.

Kahanev vs kindla suurusega kodanikupalk ja maksukoormuse näilisus

Kanada pilootprojektis makstakse kodanikupalka sisuliselt negatiivse tulumaksu vormis. Iga teenitud dollar kahandab seda 50 sendi võrra. Ehk iga dollar, millest inimene ilma jääb, toob talle 50 senti kodanikupalgana. Kuid nagu juba varasemateski artiklites märgitud, on negatiivse tulumaksu ja kindla suurusega kodanikupalga erinevus vaid vormiline. Matemaatiliselt pole mingit vahet, kas kodanikupalk kahaneb/kasvab 50 % ulatuses teenitud/teenimata jäänud tulust või on ta kindla suurusega ning juurdeteenitaval tulul on 50% maksumäär. Inimese netosissetulek ning riigi maksutulud ja kulutused kodanikupalgale kasvavad ja kahanevad mõlemal juhul ühtmoodi. Tulumaksumarginaal on 50%.

Siin tuleb tähele panna seda, et Kanada maksusüsteemi selle projekti käigus ei puudutata. See tähendab, et tegelikult võib tulumaksumarginaal olla kohati suurusjärgus 75% või enamgi. Miks? Alates teatud tulutasemest, kus kodanikupalk veel kehtib, tuleb mängu üksikisiku tulumaks.  Paralleelselt kodanikupalga kahanemisega peetakse maksuvaba tulu ületavas tuluosas igalt dollarilt kinni ka tulumaks. Kuid selline on olukord kuni tulu ulatub kahekordse kodanikupalga määrani. Siis lõpeb kodanikupalga kahanemine, sest enam pole, millel kahaneda. Jääb vaid tulumaks.

Kanada tulumaksumudel on väga paljude astmetega. Maksuvaba on 11 635 dollarit aastas (969,58 dollarit kuus). Kodanikupalga kehtimise vahemikku jäävad maksumäärad on 15%, 25.1% ja 20,05%. Mõnel juhul lisanduvad neile ka kohalikud maksud. Maksude üksikasjadega Ontario provintsis saab tutvuda siitkaudu: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Tax-Rates-Ontario-2017/$FILE/Tax-Rates-Ontario-2017.pdf

Milline näeks Kanadas katsetatav kodanikupalk ja sellega kaasnev maksukoormus välja juhul, kui kodanikupalk oleks kindla suurusega – seda loodame käsitleda mõnes hilisemas artiklis. Kuid ülaltoodud tabel peaks selleks piisavalt aimu andma.