Kodanikupalga vähim mõistlik suurus 2024. aastal on 545,52 eurot kuus
ID
1730
Kodanikupalga vähim mõistlik suurus 2024. aastal on 545,52 eurot kuus

Kuni 2025. aasta märtsi lõpuni ehk järgmise indekseerimiseni loetakse ühe lapse standardvajaduste maksumuseks 545,52 eurot kuus. See summa on üheks aluseks miinimumelatise määramisel. Kodanikupalga eestkõnelejate hinnangul tuleb lapsestandardit pidada ka kodanikupalga kõige väiksemaks aruteluväärseks suuruseks.

Toetudes hetkel olemasolevatele prognoosidele läheks selles suuruses kodanikupalga maksmiseks vaja riigieelarvesse lisaraha veidi üle 5,33 miljardi euro. Seda suudab katta kas ligi 44% ühtlane tulumaks kogu tulult ilma maksuvaba osata või ligi 30% suurune lisamaks kogu tulult, mis lisandub praegusele tulumaksule. Seniste kogemuste põhjal on tegelik maksuvajadus mõnevõrra väiksem, kuid see selgub tagantjärele, pärast erinevate toetuste maksmise aruannete ja tuludeklaratsioonide statistika ilmumist. 2022. aastal olid need maksumäärad vastavalt 41,25% või 27,25%.

Arvutustes ei arvestata täiendava kokkuhoiu või lisarahastusega ametnike arvu vähenemise või mõne uue maksu tõttu. Arvutustes eeldatakse, et kodanikupalga kasutuselevõtul kaovad senised regulaarsed hüvitised lastele, peredele ja töötutele, lisaks vähendatakse umbes pooles ulatuses Töötukassa koosseisu ja erinevaid tööturumeetmeid,  pensionäridele aga makstakse pensionilisa, mis võrdsustab miinimumpensioni kodanikupalgaga ning kahaneb proportsionaalselt pensioni suurenedes.

Ilma pensionisüsteemi puutumata vajaks kodanikupalk 41% suurust ühtlast tulumaksu või 27% lisamaksu. Ilma pensionilisa kahandamiseta oleksid vastavad määrad sel aastal 47% või 33%.

Kodanikupalga maksmine ainult lastele eeldaks ca 8% suurust lisamaksu.