Ontario valitsuselt nõutakse 200 miljonit dollarit kahjutasu põhisissetuleku katseprojekti katkestamise pärast
ID
1719
Ontario valitsuselt nõutakse 200 miljonit dollarit kahjutasu põhisissetuleku katseprojekti katkestamise pärastKanada Ontario provintsi valitsus seisab silmitsi ühishagiga, mille on esitanud neli Lindsay elanikku nende 4000 inimese nimel, kes osalesid ennetähtaegselt katkestatud põhisissetuleku katseprojektis.

Nagu vahendab portaal Basic Income Today, nõutakse ühishagis kahju hüvitamist põhisissetuleku pilootprojekti ennetähtaegse katkestamise eest juulis 2018 progressiivse konservatiivse valitsuse poolt. Hagis väidetakse, et sellega rikkus Ontario provints 4000 katserühma liikmega sõlmitud lepingu tingimusi. Provintsi valitsuselt nõutakse kuni 200 miljoni dollari suurust kahjutasu.

2017. aastal käivitati Ontarios pilootprojekt, et uurida universaalse põhisissetuleku mõjusid. Umbes 4000 Lindsay, Hamiltoni ja Thunder Bay elanikku registreerus pilootprogrammis osalema. Vastutasuks igakuiste maksete eest andsid katserühma liikmed teadlastele infot oma elu kohta.

Vaatamata kinnitustele, et piloot kestab kolm aastat, nagu ette nähtud, lõpetas uus valitsus piloodi umbes ühe aasta pärast. Väljamaksed lõppesid 2019. aasta märtsis. Kohus peab nüüd muu hulgas kindlaks tegema, kas Ontario valitsuse sõlmitud leping pilootprojektis osalejatega oli siduv.

Hagi esitasid programmis osalenud Lindsay elanikud Dana Bowman, Grace Hillion, Susan Lindsay ja Tracey Mechefske.