Kataloonias käivitub Euroopa kõigi aegade suurim kodanikupalga eksperiment
ID
1622
Kataloonias käivitub Euroopa kõigi aegade suurim kodanikupalga eksperiment

Hispaaniale kuuluva autonoomse piirkonna Kataloonia valitsus viib oma ametiaja jooksul läbi pilootprojekti, et testida universaalset tingimusteta põhisissetulekut, mida Eestis ka kodanikupalga nime all tuntakse. Pilootprojekti peetakse Euroopas seni läbiviidutest suurimaks. Katsetus algab uue aasta algul ning kestab kaks aastat. Kataloonia valitsuse ametiaeg lõpeb 2025. aasta veebruaris.


Pilootprojekti kahe aasta jooksul saavad täiskasvanud katseisikud põhisissetulekut 800 eurot kuus, mis on Hispaanias ligikaudne suhtelise vaesuse piir. Alaealised katseisikud saavad 300 eurot kuus. Põhisissetulekut maksatakse 5000 katseisikule, kellest 2500 valitakse juhuslikult kõigist Kataloonia leibkondadest, ülejäänud 2500 aga esindavad kaht omavalitsust. Lisaks neile osaleb pilootprojektis 5000 inimesest koosnev rühm, kes lööb kaasa ainult hindamistegevustes, näiteks küsitlustes.


Projekti ei kaasata neid, kes kuuluvad töiste sissetulekute suuruselt 10%  jõukama hulka või maksavad pärandimaksu, omades kinnisvara enam kui poole miljoni euro väärtuses. Majandussimulatsioonid põhisissetulekupoliitika kujundamiseks näitasid nimelt, et maksude ja põhisissetuleku vaheline tasakaal oleks jõukaima 10-15% jaoks negatiivne – põhisissetulek ei suurendaks nende netotulu.


 image


Piltidel: Kataloonia pilootprojekti büroo juht Sergi Raventos; ülevaade kodanikupalga aspektidest, millele eksperimendis tähelepanu pööratakse


Kataloonia põhisissetuleku pilootprojektis osalejateks loetakse kõik isikud, kes pärast enda valituks osutumise teadasaamist vormistavad oma osalemissoovi veebivormi kaudu.


Varem pole Euroopas nii ulatuslikku põhisissetuleku eksperimenti läbi viidud, pidades silmas nii hõlmatud katseisikute arvu, jälgitavate mõjuaspektide hulka kui ka rahvusvahelise koostöö ulatust. Pilootprojekti ettevalmistamisse ja läbiviimisse on teaduskomitee näol kaasatud eksperte üle maailma, sealhulgas Euroopa tunnustatumad põhisissetuleku eestkõnelejad nagu näiteks Guy Standing ja Karl Widerquist.


Lisateave: