Aeg meelsuse näitamiseks: allkirjatorm kodanikupalga asjus liigub Brüsseli suunas
ID
1386
Aeg meelsuse näitamiseks: allkirjatorm kodanikupalga asjus liigub Brüsseli suunas

Eestist on praeguseks antud 2904 toetusavaldust Euroopa kodanikualgatusele “Tingimusteta põhisissetulekud kogu ELis”. See tähendab, et meid lahutab rahvuslikust künnisest 2031 allkirja. Nüüd on aeg need anda. Ja mitte nendega piirduda. Teeme seda juba täna, enne kui läheme aasta esimest tõelist suvesoojust nautima. Üksikasju loe Euroopa Komisjon registrikandest – seal on ka link allkirjavormini.


... ja Lätist ette!

Tagatud toimetulekuga kodanik hoiab majandust elus


Eesti kodanik vaatab tulevikku ja see ei jäta palju valikuvõimalusi. Karantiiniaeg juba tõestas, et lisaks igale inimesele vajab ka turg teatud olukordades väga kaitset. Ning  raske on leida selleks paremat viisi kui see, et majanduslik päästevest on iga üksikisiku ümber, tagades talle elementaarse toimetuleku.

Töökohtade kadumise tagajärgede pehmendamine


Teiseks pole kuhugi kadunud väljavaade, et automatiseerimine muudab palgatöö privileegiks varem kui me seda karta oskame. Ei tasu elada pimedas usus, et inimesed on multitalendid ja ülehelikiirusel ümberorienteerujad.

Valikuvabaduse tagaja - õigus öelda "ei", õigus läbi kukkuda


Kodanikupalk tähendab, et tööandjast või teisest pereliikmest ei sõltu kogu sinu sissetulek. Sul on toimetulekut tagav päästevest kogu aeg seljas. Rahal pole sinu üle võimu. Sa ei pea kellelegi meeldima pelgalt selleks, et toime tulla. Ükski ülemus ükskõik mis "toiduahelast" ei saa sinu suud kinni panna, kui sinu vaated tema omaga ei ühti. Kellelgi pole enam mõtet püüda värvata sind tööle, mis on vastik, inimväärikust alandav või sinu põhimõtetega vastuolus. Seksiäri tabab tööjõukriis - pole enam väljapääsmatus olukorras naisi, kes oleksid nõus igast õlekõrrest haarama. Küllap juhtub nii trollivabrikutegagi. Kui oled laps, saad mingist hetkest alates oma rahaga iseseisvalt toimetada ja õpid varakult oma kulusid planeerima. Iseseisvud vanematest esimesel võimalusel.

Kaotab majanduslikud tõkked laste sünni teelt


Eestil on pealegi vana tuttav mure sellepärast, et eestlaste iive on jätkuvalt allpool taastetaset. Ilma kodanikupalgaga jäämegi muretsema. Nii kauaks, kui on neid, kelle madala iibe pärast muretseda. Igaüks, kes tahab, et eestlased ka sajandeid hiljem olemas oleks, peaks toetama kodanikupalga ideed, mida ei saa mitte mingil juhul vastandada perede toetamisele. Kodanikupalk on küll individuaalne, kuid need, kes moodustavad perekonna, on ju üksikisikud. Perekonnad peavad saama kasvada nii suureks

Tööamps tähendab ainult võitu


Kahe aasta tagune maasikakasvatajate mure on jälle meiega. Eesti töötu eelistab olla töötu. Väikseimgi sissetulek võtab temalt õiguse saada toetust. "Tööampsud"? Jah, aga nende tegemisel kehtivad piirangud ja ikkagi see pealesunnitud asjaajamine. Kodanikupalgaga tee aga tööampse kui palju tahad. Kelleltki ei pea luba küsima. Täielik valikuvabadus.

Algatus ei taotle üht ja ainsat kodanikupalka üle euroliidu


Algatus taotleb Euroopa Komisjonilt, et see teeks oma pädevusele vastaval viisil ettepaneku, mis paneks veerema rahvuslike kodanikupalkade kasutuselevõtu lumepalli. See tähendab, et Euroopa Liit ei saa muuta liikmesriikide sotsiaalpoliitikat ja kehtestada käsukorras ühtse kodanikupalga. Siiski saab Brüssel algatada protsessi ja seda koordineerida. Seetõttu on algatus just nii tagasihoidlik nagu ta on.

Edukal Euroopa kodanikualgatusel on vähemalt miljon toetusavaldust, kusjuures vähemalt seitsmes riigis peab olema ületatud rahvuslik künnis, mille suurus on vastavuses nende esindatusega Euroopa Parlamendis. Praegu näib (just nimelt näib), et miljonit täis ei saada. Kuid Eesti seisukohalt ei olegi see miljon esmatähtis.

Eesti seisukohalt on tähtis see, kui tugev on meie meeleavaldus. Meeleavaldus sõnumiga, et meie ühiskond vajab lahendusi, mitte põhjendusi. Lahendusi, mis eemaldavad peredelt majandusliku tõkke suureks kasvamise teelt. Perehüvitised, mis on Toompeal valitsuskriisi tekitanud, on kindlasti parem kui mitte midagi, kuid ei ole võrreldavadki sellise päästevestiga nagu kodanikupalk igaühele alates sünnist.

Kogu Euroopa vajab lahendusi, mis annavad igaühele jõudu mitte sirutada kätt iga ettejuhtuva “õlekõrre” järele, mida “heasoovlikud” tööpakkujad meile ulatavad. Jah, “kodanikupalgaga ei lähe keegi tööle” prostituudina ega ka vaenulikke jõude teeniva sotsiaalmeediatrollina. Nojah, mõni ehk läheb, aga sel juhul kas puhtalt oma meelsuse või ahnuse tõttu. Paljukest neid siis on?

Tööandjad, kelle edu on seni olnud rajatud päästerõngast vajavatele kaaskodanikele, peavad kodanikupalga kehtides oma olemasolu otstarbekuse üle tõsiselt järele mõtlema. Mis parata, kui senisel kergel saagil on päästevest ümber.

Traditsiooniline toetuste “sihtimine tõelistele abivajajatele” on oma aja ära elanud ning pealegi tagajärgedega tegelemine. Kodanikupalk hoiab nende abivajajate tekke lihtsalt ära.

Vajalikud lingid  • Tingimusteta põhisissetulekud kogu ELis –