Üleskutse: on aeg allkirjatormiks
ID
1343
Üleskutse: on aeg allkirjatormiks
Euroopa Liidu kodanikud, aeg on kutsuda esile AllkirjaTorm – heita kõrvale viimsedki kõhklused ning toetada ja kutsuda kaasmaalasi toetama Euroopa kodanikualgatust „Tingimusteta põhisissetulekud kogu ELis“ ( www.sign.eci-ubi.eu ). Eeloleva kuu jooksul on viimane võimalus seda teha. Ja lähiaastatel on see viimane võimalus tuua küsimus tingimusteta põhisissetulekust ehk kodanikupalgast otse ELi poliitikasse.

Teie allkirjad on meeleavaldus, sõnum ennekõike teie enda riigi juhtkonnale. Just teie riigi kodanike allkirjade arv on kõige kõnekam sõnum – kodanikupalgaga ei saa enam oodata. Enam pole küsimust "kas", on vaid "kuidas". See oli selge juba koroonapandeemia puhkedes.

SignStorm

Sellised sotsiaalpoliitilised reformid on liikmesriigi ainupädevuses ja seetõttu ei saa me nõuda ühtset üle-euroopalist kodanikupalka. Kuid Brüsseli võimuses on astuda omapoolne samm protsessi käimatõmbamiseks. See on algatuse otsene eesmärk.

Kui meie algatus saab nõutud miljon allkirja ja komisjon teeb seda, mida algatajad ootavad, on see omakorda julgustav sõnum liikmesriikidele: tingimusteta põhisissetulekute kasutuselevõtt teie riikides on teretulnud ja Brüssel teeb kõik endast oleneva, et meetme rakendamine toimuks tõrgete ja segadusteta.

Aeg surub takka. Tööd automatiseeruvad ja palgatööst võib saada privileeg kiiremini kui me seda endale julgeme tunnistada. Miski ei kaitse meid ka järjekordsete karantiiniaegade eest. Sellistel aegadel on tähtis, et elutähtsate toodete ja teenuste pakkujatel säiliks elementaarne tulubaas ostuvõimeliste tarbijate näol, et sundpausile minejad ei peaks riigilt palgatoetust kerjama ega oma uksi igavesti sulgema ning mis kõige tähtsam – et eraisikutele ei kuhjuks maksmata arveid.

Kuid kodanikupalk ei saa olla ajutine kriisilahendus. Inimesel peab alati olema õigus öelda „ei“ ning see on tagatud üksnes siis, kui on tagatud tema elementaarne, väärikas toimetulek. Ainult siis võime öelda, et tal on valikuvabadus. Inimkaubandus, seksiäri ja vaenulike riikide huvides tegutsevad „trollivabrikud“ väärivad kokkukuivamist. Kuid see ei toimu pelgalt hukkamõistust või politseiaktsioonidest. See saab võimalikuks vaid ühiskonnas, kus neil pole kerget saaki - väljapääsmatus olukorras inimesi, kes ei saa nende pakutavatest „õlekõrtest“ keelduda.

Meil on rahvusi (eestlased sealhulgas), kelle jaoks positiivne loomulik iive vähemalt taastetasemel on eksistentsiaalselt tähtis. Rahvuste säilimine läbi aegade on tähtis ka maailma kultuurilise mitmekesisuse tagamiseks. Kodanikupalk igale üksiksikule alates sünnist on ainuvõimalik meede, mis annab sündimuse tõusuks võimaluse. Kui iga pereliige on päästevestis, siis on järelikult perekond päästevestis, olgu ta nii suur kui tahes. Meie kodanike võimekus luua perekonda ja pidada ülal just soovitud hulgal lapsi ei tohi sõltuda sellest, kas pereliikmed on tööturul või ärimaailmas edukad või luuserid. Laste saamisele ei tohi olla majanduslikke tõkkeid, olgu selleks rahanappus või kindlusetusetunne tuleviku ees.

Tingimusteta põhisissetulek, mida me rahvasuus kodanikupalgaks kutsume, on julgeoleku, ühiskonna ja rahvuste jätkusuutlikkuse lahendus. Julgustame oma riike seda rakendama. Sedapuhku Brüsseli kaudu.

Ja me ei unusta muud maailma. Kui meie Euroopa kodanikualgatus on edukas, siis saavad sellest oma valitsuste survestamiseks jõudu ka põhisissetuleku liikumised väljaspool Euroopa Liitu.

Anname allkirjatormile väge!