1968: mida kirjutati negatiivsest tulumaksust eesti keeles
ID
1313
1968: mida kirjutati negatiivsest tulumaksust eesti keeles

Negatiivne tulumaks on tehniliselt teostuselt erinev, kuid samade eesmärkidega lahendus nagu kodanikupalk ning annab samade lähteparameetrite korral samasuguse tulemuse. 1960-ndate aastate lõpus muutus see idee USAs väga aktuaalseks ning oli teemaks 1968.  aasta presidendivalimistel. Teadupärast järgnes Ameerika mandril sellele arvukalt katsetusi, millest tuntuim on Kanada MINCOME. Üks idee propageeerijaid oli majandusteadlane Milton Friedman.

Tookord, 1968. aasta suvel aga esines suur hulk majandusteadlasi petitsiooniga, mis kutsus Ameerika Ühendriikide valitsust negatiivse tulumaksu kehtestamisele. Petitsioonist ja negatiivse tulumaksu idee olemusest andis oma lugejatele ülevaate ka USA eestlaste ajaleht Vaba Eesti Sõna. Pole teada, kas ja kuidas leidis sama teema käsitlemist Nõukogude Eesti meedias.

NLE_00135_19680711_1