Üleeuroopaline kodanikupalga loosimine: Eestist pooltuhat huvilist ehk ligi 4 protsenti
ID
1054
Üleeuroopaline kodanikupalga loosimine: Eestist pooltuhat huvilist ehk ligi 4 protsenti

Vabaühenduse UBI4ALL läbi viidavale kodanikupalga loosimisele oli Eestist reede õhtuks registreerunud 497 inimest – see on ligi 4% kõigist huvilistest, keda oli selleks hetkeks kokku 13 369. Kõige enam, ligikaudu 30% osalejatest on korraldajate andmetel Kreeka kodanikke. Kreekale järgnevad Saksamaa ja Läti, kummagi kodanike osakaal on 14% ringis. Eesti on loosimisel osalejate osakaalult kaheksas.

Kuvatõmmis 2021-06-13 01170316. juunil kell 21 Eesti aja järgi pannakse loosimisele esimesed annetustest kogunenud 9600 eurot. Registreeruda on võimalik kuni 14. juuni õhtuni, see on tasuta. Loosimise videoülekanne on jälgitav vastavas Facebooki ürituses. Loosimise võitjale makstakse aasta jooksul kodanikupalgaks 800 eurot kuus.

Loosimisega antakse Euroopa Liidu kodanikele võimalus katsetada endi peal kodanikupalga mõju nende elule ja elus tehtavatele valikutele. Projekti üks eesmärke on ka tõmmata rohkem avalikkuse tähelepanu Euroopa kodanikualgatusele tingimusteta põhisissetuleku kasutuselevõtuks.

800 eurot kuus on samas suurusjärgus Euroopa Liidu riikide keskmise suhtelise vaesuse piiriga. Erineva hinnataseme tõttu on selle ostujõud küll riigiti erinev -  tuginedes Eurostati andmetele tähendab 800 eurot näiteks Euroopa Liidu kõrgeima hinnatasemega riigis Taanis sedasama mis Eestis 485 eurot (vt. Eurostat, Comparative price levels).

Järgmiseks loosimiseks on praeguse seisuga kogunenud annetustest vähemalt 361 eurot.ubi4all kodanikupalga loosimisele
registreerunuid seisuga 11.06.2021
(osakaal ümardatult 1 % täpsusega)
     
Kreeka 4048 30%
Saksamaa 1938 14%
Läti 1835 14%
Itaalia 1121 8%
Bulgaaria 756 6%
Austria 743 6%
Hispaania 615 5%
Eesti 497 4%
Holland 404 3%
Portugal 297 2%
Prantsusmaa 241 2%
Teised 874 7%
  13369 100%