baaselatis

VIDEO

võimalik parem alternatiiv nii "põhisissetulekule" kui ka "kodanikupalgale". Selle pakkus välja kirjanik Ats Miller.

Seotud andmed (kontakt + TEATMIK)