kodanikuraha
ID
kodanikuraha
Kpv-kell
2024-04-16 02:15:00
created (User ID)
353
Muutja ID
353
Muudeti
16.04.2024 03:25:40
Organisatsioon / projekt
None (person)
VIDEO
01.01.2023
image
ID
150
DATA_ID
Kasutaja ID
353
Loodud
16.04.2024 02:15:50
lisas
Kodanikupalga Ümarlaud Eestis
Muutja ID
353
Muudeti
16.04.2024 03:25:40
muutis
Kodanikupalga Ümarlaud Eestis
Pealkiri
ka kodanikuhüvitis, sks.k. Bürgergeld; Saksamaal kehtiv rahaline hüvitis tagamaks inimesele sissetuleku Saksamaa sotsiaal-kultuurilisel toimetulekupiiril. See koosneb standardkuludest eelkõige toidule, rõivastele, isiklikule hügieenile, majapidamistarvetele, majapidamisenergiale (v.a küte ja soe vesi) ning sotsiaalses, kultuurilises ja poliitilises elus osalemiseks miinimumtasemel. Selle kehtestamine lihtsustas Saksamaa sotsiaalsüsteemi ning vahetas välja senised meetmed Hartz IV ja töötutoetus II. Kodanikuraha saamiseks tuleb esitada taotlus ning maksmine on tingimuslik, suurus sõltub erinevatest asjaoludest nagu sissetuleku suurus või tööhõiveametkonnaga sõlmitud kokkulepetest kinnipidamine. Kui brutotulu ületab 100 eurot kuus, siis hakkab täiskasvanu kodanikuraha suurus sõltuvalt tuludest kahanema. Tuluvahemikus 100,01-727,50 eurot vähendab iga lisanduv euro kodanikuraha 80 sendi võrra.
Lingid
Link Kommentaar Avaldamiskoht Millal Keel
Seotud andmed (kontakt + TEATMIK)
ID
53
Kpv-kell
2024-04-16 02:15:00

Teatmik
 
Vaata ka