Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis
ID
Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis
Kpv-kell
2017-08-20 01:46:28
created (User ID)
353
Muutja ID
353
Muudeti
13.03.2019 01:58:27
Organisatsioon / projekt
None (person)
VIDEO
25.11.2016
31.01.2019
image
ID
122
DATA_ID
Kasutaja ID
353
Loodud
20.08.2017 00:00:00
lisas
Muutja ID
353
Muudeti
13.03.2019 01:58:27
muutis
Pealkiri
portaalis rahvaalgatus.ee avaldatud algatus taotlemaks uuringu läbiviimist, mis selgitaks välja kodanikupalga võimalikkuse Eestis ning sisaldaks testi, soovitavalt tervikuna mõnes maakonnas. Algatusega ei nõuta põhisissetuleku (kodanikupalga) kehtestamist. Kogus 1014 digiallkirja, lisaks kümneid allkirju paberkandjal. Selleks, et Riigikogu hakkaks algatust menetlema, peab sellel olema vähemalt 1000 toetusallkirja.
Lingid
Link Kommentaar Avaldamiskoht Millal Keel
Algatuse juures olev kuupäev näitab postituse kuupäeva. Avalikustamine toimus alles kodanikupäeva eel, 25. novembril.
rahvaalgatus.ee
30.10.2016
Seotud andmed (kontakt + TEATMIK)
ID
38
Kpv-kell
2017-08-20 01:46:28

Teatmik
 
Vaata ka