negatiivne tulumaks
ID
negatiivne tulumaks
Kpv-kell
2016-05-05 00:00:00
created (User ID)
353
Muutja ID
353
Muudeti
13.03.2019 04:34:06
Organisatsioon / projekt
None (person)
VIDEO
image
ID
105
DATA_ID
Kasutaja ID
353
Loodud
05.05.2016 00:00:00
lisas
Muutja ID
353
Muudeti
13.03.2019 04:34:06
muutis
Pealkiri
(lühend. NTM) - eriline tulumaksumudel, mille kohaselt maksuvabast tulumäärast väiksema tulu saajatele maksab riik tulumaksu peale. Näiteks kui maksuvaba on 1000 eurot kuus ja tulumaksumäär 50%, siis sellele lisanduvast 1000 eurost peetakse kinni 500 (ja netopalk on 1500 eurot), ilma tuluta inimesele aga maksab riik 500 eurot, 500 eurose tuluga aga 250 eurot (neto 750). NTM süsteemi propageeris alates 1960-ndatest aastatest majandusteadlane Milton Friedman.
NTM loetakse üheks kodanikupalga alusideeks. Seda mudelit kaalutakse reeglina alternatiivina tingimusteta põhisissetuleku mudelitele või vähemalt näitliku vahendina põhisissetuleku mudeli juures. Nii riigile maksutulu laekumise kui ka üksikisikule laekuva/jääva netosumma poolest vastab ülalkirjeldatud NTM mudel põhisissetuleku mudelile, kus põhisissetulek on 500 eurot kuus ning sellele lisanduv tulu täielikult koormatud 50% tulumaksumääraga.
Lingid
Link Kommentaar Avaldamiskoht Millal Keel
Seotud andmed (kontakt + TEATMIK)
ID
28
Kpv-kell
2016-05-05 00:00:00

Teatmik
 
Vaata ka