Need lähteandmed aitavad teha kalkulatsioone saamaks ettekujutust kodanikupalga võimalikest mudelitest Eestis. Kalkulaator asub nendest andmetes allpool. Selle tulemused sõltuvad valikutest, mille teete lähteandmete osas.

NB! Saajate ringi valikust sõltub, milliseid kärpekohti saate kodanikupalga täiendavaks rahastamiseks ja lisamaksude vähendamiseks valida. Vaikimisi on kõik valitud, kuid kui näiteks eemaldada pensionisaajad, siis pole ka pensioni baasosa kärpekohana asjakohane ning seda enam valida ei saa. 

Vaikimisi eeldatakse, et kodanikupalk kaetakse üksnes üksikisiku maksudest ning et:

 • tulumaksu maksjad (deklaratsioonide esitajad) on tööealised isikud ning kes ülejäänutest pole pensionisaajad, on (reeglina) lapsed
 • alaealised kas saavad täiskasvanutega võrdset kodanikupalka (vaikimisi) või ei saa üldse
 • pensionide baasosa kas suurendatakse kodanikupalgaga võrdseks / asendatakse kodanikupalgaga (vaikimisi) või ei tehta seda üldse

Peamised lähteandmed

2021
400.00
235.0000
1948468662.00
740580
0
14195527376.00
1330068
314793
274695
887716260
1015275
1055373

Valik võimalikke kärpekohti

Loetelu võib aja jooksul täiendeda ja muutuda sõltuvalt sellest, milliseid andmeid on võimalik aruannetest või prognoosidest lisada. 

Võimalikud kärpekohad Summa (EUR)
Peretoetused: kõik asendatavad, v.a. van. hüv.
290083012.00
Vanaduspensioni baasosa ja rahvapension
887420180.00
Peretoetused: vanemahüvitis
279271562.00
Universaalne baasividend (idee tasandil)
1000000000.00

Kui kodanikupalk oleks . aastal (olnud) eurot kuus ( aastas)

Parempoolses tulbas on arvutatud välja soovitava kodanikupalga mõju üksikisiku maksudele, st millised maksumäärad peaksid või pidanuks vaadeldaval aastal üksikisikule kehtima, et selles suuruses kodanikupalk oleks (olnud) võimalik. Vaikimisi võrdub kodanikupalk vaadeldava aasta standardkulutustega ühele lapsele kuus. Lahtris numbrit muutes muutuvad ka protsendimäärad.

Kuid mida tähendavad need protsendinumbrid tegelikult ühe või teise palganumbri korral? Seda saame teada allpool oleva kalkulaatori abil, mille loomisel on aluseks ja eeskujuks võetud kalkulaator.ee palgakalkulaator.

inimesele ja seniseid kulutusi kärbitud euro võrra.
 • Vajalik kate bruto:
 • Vajalik kate neto:
 • Üksikisiku maksude variandid selle katmiseks:
  1. senine tulumaks asendatakse % ühtlase maksuga
  2. senine tulumaks jääb, nagu on, lisatakse uus maksukiht %
  (kummalgi juhul ilma maksuvaba osata)

Lähteandmed

Kui alljärgnev summa, mille sisestad, oleks ...
help1
help2
help3
 €

Täiendavad andmed (vajadusel) 
help4


 
help5
 €
 
help6
 €

Mahaarvamised

 
help7
 
help8
 
help9
 
help10

Tulemus

Vali, mis tuleb arvutamisel aluseks võtta (mida lugeda 100 protsendiks):

Näitaja

Senise korra järgi

Kodanikupalgaga

Tööandja kulu kokku (palgafond):
(%)
(%)
Sotsiaalmaks:
0.00 (0.00%)
0.00 (0.00%)
Töötuskindlustusmakse (tööandja):
(0.00%)
(0.00%)
Brutopalk:
(%)
(%)
Kogumispension (II sammas):
(%)
(%)
Töötuskindlustusmakse (töötaja):
(%)
(%)
Tulumaks:
(%)
(%)
Variant 1 - ühtekuuluvusmaks:
(%)
Variant 2 - üks ja ainus tulumaks:
(%)
(%)
Neto tööandjalt:
(%)
(%)
Netotulu kokku:
(%)
(%)
Brutomaksukoormus:
(%)
(%)
Riigilt tagasi (kodanikupalk):
0.0 (0.0%)
(%)
Tegelik (neto) maksukoormus:
(%)
(%)