Saajate ringi valikust sõltub, milliseid kärpekohti saate kodanikupalga täiendavaks rahastamiseks ja lisamaksude vähendamiseks valida. Vaikimisi on kõik valitud, kuid kui näiteks eemaldada pensionisaajad, siis pole ka pensioni baasosa kärpekohana asjakohane ning seda enam valida ei saa. 

Vaikimisi eeldatakse, et kodanikupalk kaetakse üksnes üksikisiku maksudest ning et:

 • tulumaksu maksjad (deklaratsioonide esitajad) on tööealised isikud ning kes ülejäänutest pole pensionisaajad, on (reeglina) lapsed
 • alaealised kas saavad täiskasvanutega võrdset kodanikupalka (vaikimisi) või ei saa üldse
 • pensionide baasosa kas suurendatakse kodanikupalgaga võrdseks / asendatakse kodanikupalgaga (vaikimisi) või ei tehta seda üldse

UBI_MODEL_BASE_DATA_MAIN

2023
499.56
275.7562
2424000000.00
751040
17314617977.00
1365884
318800
296044
1054932918.72
1047084
1069840

COMMENTS

Tulumaks kokku: suvine majandusprognoos 2023
Deklareeritud tulu: mitteametlik prognoos, rajatud eeldusele, et deklareertud tulu ja tulumaksu proportsioonid on samad mis 2022
Elanike kategooriad:
Teised, sh lapsed: alates 2023 ainult lapsed vanuses 0-19 aastat
Pensionisaajad: kõik, kes saavad mõnd riiklikku pensioni, sõltumata liigist.
Tulumaksu maksjate arv: alates 2023. aasta andmetest kõik need, kes ei ole lapsed vanuses kuni 19a ega saa ühtki riiklikku pensioni. Ei oma selles kalkulaatoris määravat tähtsust.

ubi_cost_cut_opt_values

Loetelu võib aja jooksul täiendeda ja muutuda sõltuvalt sellest, milliseid andmeid on võimalik aruannetest või prognoosidest lisada. 

UBI_COST_CUTTING_OPTS_ID VALUE_EUR NOTE
Peretoetused: kõik asendatavad, v.a. van. hüv.

468372940.76
Hinnanguline - eelmise aasta toetused korrutatult 2023. aastal jõustunud muudatustega. Peretoetuste 2023.a eelarve oli 479 mln
">Hinnanguline - eelmise aasta toetused korrutatult 2023. aastal jõustunud muudatustega. Peretoetuste 2023.a eelarve oli 479 mln
Tööturumeetmed
Töötutoetus, töötuskindlustushüvitised,
töövõimetoetus,
50% Töötukassa tegevuskuludest

696539875.00
TK eelarve
Pensioni baasosa ja rahvapension

1073192391.26
lähtub 2022. aasta pensionäride koguarvust
Peretoetused: vanemahüvitis

375115000.00
RE seletuskirjast
Erinevad / määramata tuluallikad / kärpekohad

500000000.00
Kanepiaktsiis
Teoreetiline, vt https://ekspress.delfi.ee/artikkel/72796685/eesti-voiks-kasvatada-kaks-tonni-kanepit-aastas

26000000.00
https://ekspress.delfi.ee/artikkel/72796685/eesti-voiks-kasvatada-kaks-tonni-kanepit-aastas
Kultuuristipendiumid

4326640.61
Umbkaudne

Kui kodanikupalk oleks . aastal (olnud) eurot kuus ( aastas)

Parempoolses tulbas on arvutatud välja soovitava kodanikupalga mõju üksikisiku maksudele, st millised maksumäärad peaksid või pidanuks vaadeldaval aastal üksikisikule kehtima, et selles suuruses kodanikupalk oleks (olnud) võimalik. Vaikimisi võrdub kodanikupalk vaadeldava aasta standardkulutustega ühele lapsele kuus. Lahtris numbrit muutes muutuvad ka protsendimäärad.

Kuid mida tähendavad need protsendinumbrid tegelikult ühe või teise palganumbri korral? Seda saame teada allpool oleva kalkulaatori abil, mille loomisel on aluseks ja eeskujuks võetud kalkulaator.ee palgakalkulaator.

inimesele ja seniseid kulutusi kärbitud euro võrra.
 • Vajalik kate bruto:
 • Vajalik kate neto:
 • Üksikisiku maksude variandid selle katmiseks:
  1. senine tulumaks asendatakse % ühtlase maksuga
  2. senine tulumaks jääb, nagu on, lisatakse uus maksukiht %
  (kummalgi juhul ilma maksuvaba osata)

Lähteandmed

Kui alljärgnev summa, mille sisestad, oleks ...
help1
help2
help3
 €

Täiendavad andmed (vajadusel) 
help4


 
help5
 €
 
help6
 €

Mahaarvamised

 
help7
 
help8
 
help9
 
help10

Tulemus

Vali, mis tuleb arvutamisel aluseks võtta (mida lugeda 100 protsendiks):

Näitaja

Senise korra järgi

Kodanikupalgaga

Tööandja kulu kokku (palgafond):
(%)
(%)
Sotsiaalmaks:
0.00 (0.00%)
0.00 (0.00%)
Töötuskindlustusmakse (tööandja):
(0.00%)
(0.00%)
Brutopalk:
(%)
(%)
Kogumispension (II sammas):
(%)
(%)
Töötuskindlustusmakse (töötaja):
(%)
(%)
Tulumaks:
(%)
(%)
Variant 1 - ühtekuuluvusmaks:
(%)
Variant 2 - üks ja ainus tulumaks:
(%)
(%)
Neto tööandjalt:
(%)
(%)
Netotulu kokku:
(%)
(%)
Brutomaksukoormus:
(%)
(%)
Riigilt tagasi (kodanikupalk):
0.0 (0.0%)
(%)
Tegelik (neto) maksukoormus:
(%)
(%)