PR draft

PR draft
2041: Eesti on endiselt Eesti

Author
kodanikupalk.ee

Suggestions and comments

Initial text
Sarnase sisu ja eesmärgiga andmekogud on vähemalt üle Euroopa Liidu koosvõimelised.
Suggested text
Sarnase sisu ja eesmärgiga andmekogud on koosvõimelised vähemalt Euroopa Liidu piirides.
Comment
Yes/No