Enno Schmidt

VIDEO

14.11.1958
1958
Maalikunstnik, publitsist ja filmimees, peamine tingimusteta põhisissetuleku eestkõneleja Šveitsis. Põhisissetuleku idee propageerimist alustas ta koos Daniel Häniga 2006. aastal. Kaks aastat hiljem valmis neil ideed tutvustav film, mida on ka siinse veebilehe kaudu võimalik vaadata. Nende tegevuse tulemusena toimub 2016. aasta juunis Šveitsis referendum põhisissetuleku kehtestamise üle.

Seotud andmed (kontakt + TEATMIK)