Grundeinkommen - ein Kulturimpuls

ID
Grundeinkommen - ein Kulturimpuls
Kpv-kell
2016-01-28 18:58:00
created (User ID)
353
Muutja ID
376
Muudeti
04.09.2020 02:21:21
VIDEO
2008
ID
93
DATA_ID
Kasutaja ID
353
Loodud
28.01.2016 00:00:00
lisas
Muutja ID
376
Muudeti
04.09.2020 02:21:21
muutis
Pealkiri
2008. aastal valminud filmi autorid Daniel Häni ja Enno Schmidt annavad põhjaliku ülevaate tingimusteta põhisissetuleku idee ajaloolisest taustast ja allikatest ning pakuvad välja ka meetmeid elluviimiseks.

Nende idee kohaselt tuleks reformida ka maksusüsteemi, koondades kõik senised maksud käibemaksuks, nii, et kassatšekk näitaks selgelt ära ostja tegeliku panuse ühiskonda. Ühendamise tulemusel väheneb oluliselt kauba netohind ja suureneb oluliselt käibemaksu osa. Viimane võib selle tulemusel olla netohinnaga võrdne või suuremgi (kui käibemaks on netohinnaga võrdne, siis on ta 100%). Samas ei pruugi üldse muutuda kauba jaehind - muutuvad vaid selle hinna komponentide proportsioonid.
Seotud andmed (kontakt + TEATMIK)
ID
22
Kpv-kell

Teatmik