Et pilt selgem oleks, võtkem appi võimalik näidismudel. Kodanikupalga suuruseks on selles mudelis võetud keskmised standardkulutused kuus ühe lapse kohta. Need arvutati välja Justiitsministeeriumi tellitud uuringus "Laste vajaduspõhine miinimumelatis", mille viis läbi Tartu Ülikool. Vastavalt uuringule on keskmised standardkulutused 2020. aastal 343 eurot kuus, keskmised kulutused 388 eurot kuus. Eeldame, et kodanikupalk on mõeldud inimesele tema sünnist kuni surmani ning see on võrdne summa. Eeldame samuti, et kodanikupalk ja sellega seotud täiendav maksukiht kehtivad vaid kodanikele. NB! Mudel on kirjeldatud vaid näitlikustamaks mõju palkadele.

Net+343 vana TM = kogu netotulu, kui standardse tulumaksu süsteem viidaks endisele kujule, st loobutakse maksuvaba osa kahanemisest.
Näide: bruto 4200, ühtekuuluvusmaks 25%*4200=1050, tulumaks 20%*(4200-500)=740, maksud kokku 1050+740=1790, reaalne maksukoormus 1790-343=1447 (34,45%), neto 4200-1447=2753
Võit-kaotus = kogu netotulu suurenemine või vähenemine juhul, kui tulud (nt töötasu) jäävad samaks, kahaneva maksuvaba tulu lahendusest aga loobutakse.
Palgasurve. "Kaotuse" vältimiseks tuleks praegust 2100 euro suurust brutopalka tõsta 180 euro võrra. Kuupalka 8400 aga ca 3015 euro võrra.
Palgakärpesurve. Kui miinimumpalka vähendataks kuni netopalga võrdsustumiseni kodanikupalgaga, siis saaks MP suuruseks 457,33 eurot kuus, MP saaja aga võidaks sellegipoolest 119 eurot kuus.
BP 2020 Net 2020 võit-kaotus BP KP343 Net+343

Net+343
vana TM

584 567 +201 584 785 785
1000 900 +93 1000 993 993
1200 1060 +43 1200 1103 1103
1372 1179 +19 1372 1179 1198
1510 1274 0 1510 1240 1274
2100 1680 -81 2100 1499 1599
4200 3360 -607 4200 2653 2753
8400 6721 -1657 8400 4964 5064
 • miinimumpalk enne üleminekut – 584 eurot kuus (2020)
  • välismaalase määr - miinimumpalk + kodanikupalgaga võrdne summa (584+343, tasub kogu ulatuses tööandja)
 • kodanikupalk - 343 eurot
  • ei arvestata tulu hulka
  • ainult kodanikele ja nende riikide kodanikele, kus samuti kehtib kodanikupalk (sõltumata kodumaal kehtivast määrast)
  • kodanikele vanuses 0 aastat kuni surmani
  • on sisuliselt maksutagastus (kuni teatud tulutasemeni maksudest suurem)
 • standardse üksikisiku tulumaksu määr 20%
  • maksuvaba 500 eurot kuus
 • kodaniku ühtekuuluvusmaksu määr 25%
  • uus maks kodanikupalga maksmise kulude katteks
  • ainult kodanikele, kuna neile makstakse kodanikupalka
  • ilma maksuvaba osata, algab esimesest eurost
 • maksumarginaal: tuludega kuni 500 eurot kuus 25%, alates 501. (viiesaja esimesest) eurost 45%
  • eeldame, et hüljatakse praegune tulumaksumudel, kus vahemikus 1200 ja 2100 eurot kuus maksuvaba osa kahaneb ning tegelik maksumarginaal on 31,1%
 • tegelik maksukoormus: tasutud tulumaks ja ühtekuuluvusmaks miinus kodanikupalk
 • pensioni 2. sammas 2%
 • välismaalase töötuskindlustusmakse 1,6%