Veebruaris 2020 valmis Tartu  Ülikoolis uuring "Laste vajaduspõhine miinimumelatis", mille tellis justiitsministeerium. Vastavalt uuringule on Eesti keskmised standardkulud ühele lapsele 343 eurot kuus, keskmised kulud 388 eurot kuus. Kui lähtuda seisukohast, et baaselatis peaks olema sõltumata vanusest igaühele ühesuurune ning see peab tagama, et vähemalt lastele oleks tagatud materiaalses mõttes väärikas elu, siis on mõttekas just neid summasid kasutada. Kumbki summa jääb küll allapoole suhtelise vaesuse piiri, kuid ületab poolteist korda või enamgi Eesti absoluutse vaesuse piiri.